Dưới đây là tóm tắt Chính sách Bảo Mật của Five88:

  1. Thu thập thông tin cá nhân: Five88 có thể thu thập thông tin cá nhân từ người chơi như tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin tài khoản ngân hàng. Thông tin này được thu thập với mục đích xác minh danh tính, cung cấp dịch vụ và xử lý giao dịch.
  2. Bảo mật thông tin: Five88 cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người chơi và áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản lý phù hợp để đảm bảo an toàn dữ liệu. Công nghệ mã hóa được sử dụng để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi truy cập trái phép và sử dụng sai mục đích.
  3. Sử dụng thông tin cá nhân: Thông tin cá nhân của người chơi được sử dụng để xác nhận tài khoản, xử lý giao dịch, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng. Five88 không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người chơi, trừ khi có yêu cầu pháp lý.
  4. Quản lý tài khoản: Người chơi chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và mật khẩu của mình. Họ nên duy trì mật khẩu an toàn và không tiết lộ cho bất kỳ ai khác. Five88 không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng trái phép tài khoản người chơi do việc tiết lộ thông tin cá nhân.
  5. Quyền của người chơi: Người chơi có quyền truy cập, sửa đổi và cập nhật thông tin cá nhân của mình. Họ cũng có quyền rút lại sự cho phép cho việc sử dụng thông tin cá nhân của mình. Five88 cam kết hỗ trợ và đáp ứng các yêu cầu này theo quy định pháp luật.
  6. Quảng cáo và marketing: Five88 có thể sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp thông tin về các sản phẩm, dịch vụ, khuyến mãi và sự kiện mới nhất. Tuy nhiên, người chơi có quyền từ chối nhận các thông tin quảng cáo và marketing này.